Класифікація маркетингових стратегій за Р. Майлзом та П. Сноу

Стратегія підприємств-захисників — надання споживачам відносно стабільного набору продуктів (послуг) на існуючих добре вивчених і стабільних ринках; намагання бути кращими у своїй сфері діяльності. Для таких фірм характерне повільне зростання, жорсткий внутрішній контроль, орієнтація на збільшення продуктивності, зменшення собівартості. Стратегія фірм-дослідників — пошук нових продуктів і ринкових можливостей. Для таких Класифікація маркетингових стратегій за Р. Майлзом та П. Сноу

Недостатки матрицы “рост/доля”

 Матрица “рост/доля” имеет существенные недостатки Матрица хозяйственного портфеля БКГ приносит несомненную пользу для принятия решения о характере стратегии для каждого отдельного вида деятельности (бизнеса). Взгляд на диверсифицированную корпорацию через призму поступлений денежных средств от разных хозяйственных подразделений и потребности в них (сейчас и в будущем) является наиболее важным шагом к Недостатки матрицы “рост/доля”

Оценка диверсифицированного портфеля с использованием матрицы BCG

Матрица хозяйственного портфеля – двухмерная модель, сравнивающая стратегическое положение каждого вида деятельности (бизнеса) диверсифицированной компании. Одним из наиболее распространенных методов оценки качества видов деятельности диверсифицированной компании является матричный анализ ее хозяйственного портфеля. Матрица хозяйственного портфеля представляет собой таблицу, в которой сопоставляются стратегические позиции каждого структурного подразделения диверсифицированной компании. Матрица может, Оценка диверсифицированного портфеля с использованием матрицы BCG

Організація маркетингу на підприємстві

При вивченні цієї теми насамперед слід з’ясувати принципи організації маркетингу на підприємстві. До них належать: цілеспрямованість — відповідність місії, цілям, стратегії та політиці підприємства, спрямованість на вирішенння проблем, пошук і задоволення потреб споживачів; чіткість організаційної структури — розумна спеціалізація, відсутність дублювання виконуваних функцій, забезпечення єдності керівництва маркетинговою діяльністю, підконтрольність виконавців; Організація маркетингу на підприємстві

Маркетинговий продуктовий план (план удосконалення продукту)

Основна мета його розроблення — аналіз продукту (продукції) підприємства з позиції споживача, обґрунтування необхідності його вдосконалення, можливостей і напрямів цього вдосконалення. Зміст плану (основні аспекти) Складення переліку продукції з кожної позиції номенклатури. Призначення, сфера використання, яку потребу задовольняє, інші галузі використання продукції. Показники якості: надійність, довговічність, простота, безпечність експлуатації та Маркетинговий продуктовий план (план удосконалення продукту)

Маркетингове стратегічне планування

Маркетингове стратегічне планування — це процес створення і практичної реалізації генеральної програми дій підприємства з метою ефективного розміщення ресурсів для досягнення цільового ринку. Керівник підприємства повинен мати прогнози як мінімум за трьома напрямами: інвестиції, які необхідні для майбутнього розвитку підприємства; виробнича програма, яку необхідно узгодити з майбутніми обсягами замовлень; оборотні Маркетингове стратегічне планування

Конкурентні стратегії за Ф. Котлером

Маркетингове стратегічне планування — це процес створення і практичної реалізації генеральної програми дій підприємства з метою ефективного розміщення ресурсів для досягнення цільового ринку. Основоположник класичного маркетингу Ф. Котлер запропонував таку типологію старатегій бізнесу. Стратегія лідера. (Підприємство, яке займає домінуючі позиції на ринках.) В основі стратегії — захист своїх позицій на Конкурентні стратегії за Ф. Котлером

Класифікація і характеристики підприємницьких стратегій за П. Друкером

«Уриваюся першим і наношу масований удар» Націлює підприємця на створення абсолютно нових, таких, що раніше не існували, ринків чи процесів, на постановку амбіційних цілей і завдяки цьому захоплення стійких домінуючих позицій. Стратегією передбачається проведення попереднього детального аналізу, визначення єдиної, чітко окресленої мети, на якій будуть концентруватися всі зусилля значних і Класифікація і характеристики підприємницьких стратегій за П. Друкером

Аспекти стратегічного аналізу: SWOT-аналіз

Макросистема: а) макроекономічні умови: темпи зростання ВНП та НД, реальні доходи на душу населення, темпи інфляції, зайнятість робочої сили, рівень банківського процента, податки, митні тарифи і т. д.; б) соціально-культурні умови: вікова структура населення, доходи, рівень освіти, місце проживання, народжуваність (смертність), розподілення людей за статтю, національністю, рівень активності соціально-організаційних структур, Аспекти стратегічного аналізу: SWOT-аналіз