Маркетинговий план: що це?

Маркетинговий план – це документ у якому сформульовані основні цілі маркетингу товарів та послуг підприємства і шляхи їх досягнення. Планувати маркетингову діяльність підприємства – означає розробити чітку програму дій, яка дасть можливість цілеспрямовано впливати на послідовність, швидкість, комплексність і позитивні результати змін у маркетинговій діяльності з метою отримання прибутку за визначений період.

У цілому процес маркетингового планування включає:

 • виконання маркетингових досліджень всередині і зовні підприємства;
 • проведення аналізу сильних і слабких сторін підприємства;
 • припущення і прогнози щодо майбутньої діяльності підприємства;
 • установлення маркетингових цілей;
 • розробку чи вибір стратегій маркетингу;
 • визначення маркетингових програм;
 • складання бюджетів;
 • перегляд результатів і цілей, стратегій і програм [5].

Метою маркетингового планування є: 1) поліпшити використання наявних ресурсів підприємства відповідно до установлених цілей маркетингу; 2) укріпити командний дух і єдність підприємства (покращення психологічного чинника); 3) здійснити допомогу в досягненні намічених корпоративних цілей підприємства.

Слід навести основні завдання маркетингового планування, до яких виносяться наступні:

 • дослідження умов навколишнього бізнес-середовища та потенціалу підприємства;
 • приведення потенціалу підприємства у відповідність до вимог навколишнього бізнес-середовища, потреб споживачів, обраних цільових ринків;
 • визначення напрямів діяльності підприємства;
 • розроблення заходів по окремих напрямах маркетингової діяльності підприємства, їх оптимальне поєднання в єдиний комплекс;
 • деталізація та обґрунтування переліку конкретних маркетингових дій та їх послідовності;
 • визначення того, хто, де, як і коли буде виконувати заплановані маркетингові дії і координувати їх;
 • оптимізація використання ресурсів на підприємстві;
 • прогнозування перспектив подальшого розвитку маркетингової діяльності підприємства.

Маркетингове планування відбувається з дотриманням певних принципів:

 • повнота та комплексність– для прийняття запланованих рішень використовуються всі чинники, явища, події, ситуації у їх взаємозв’язку та відповідно до значущості, тобто реалізується комплексний підхід; планом охоплюються всі напрями маркетингової діяльності підприємства;
 • конкретність– плани маркетингової діяльності розробляються на конкретний період часу, розраховуються на чітко визначені ринки (сфери діяльності); планові показники мають кількісний вираз із досить великим ступенем точності;
 • гнучкість– пристосованість до змін навколишнього маркетингового середовища; можливість внесення відповідних коректив;
 • безперервність– послідовність та узгодженість маркетингових дій протягом тривалого часу; спадкоємність наступного маркетингового плану від попереднього;
 • ефективність– витрати на маркетингове планування мають окупатися відповідними доходами і приносити прибуток;
 • дієвість– план повинен мати на меті реальне виконання планових функцій і завдань;
 • документальність– оформленість відповідними документами, плановими завданнями конкретним виконавцям.