Тактичне й оперативне планування маркетингу

Маркетингове тактичне планування — ядро реалізації стратегічних планів. Воно передбачає:

 • визначення додаткових чи уточнюючих цілей, які сприятимуть реалізації обраної стратегії;
 • визначення засобів, які сприяють досягненню цілей;
 • визначення бюджету та планування витрат;
 • реалізацію конкретних програм (збуту, вивчення ринку, реклами та ін.);
 • контроль за результатами та визначення ефективності;
 • коректування тактики маркетингу.

Маркетингове тактичне планування охоплює період 3—5 років.

Структура тактичного плану маркетингу

 1. Вступ.

Загальний огляд поточної ситуації цілей і стратегії маркетингу, фінансовий прогноз.

 1. Аналіз ситуації. Оцінка найважливіших тенденцій минулого періоду (графічно, в динаміці). Основні аспекти аналізу:
 • ринки: обсяги продажу, витрати;
 • галузь: модель її зростання, основні характеристики;
 • фірма: динаміка і логіка її розвитку, організаційна структура, прибутковість, імідж, компетенція, сфера діяльності;
 • товар: історія, особливості й динаміка продажу, частка ринку;
 • ринок товару: сегменти, поведінка споживачів, напруженість конкуренції;
 • розподілення товарів: система розподілення, учасники каналів та їх поведінка;
 • політика ціноутворення: цілі, стратегія, динаміка цін;
 • політика просування: стратегія, види програми, результати;
 • чинники навколишнього середовища: економіка, політика, суспільство, екологія, науково-технічний прогрес;
 • потенційні маркетингові проблеми;
 • потенційні маркетингові переваги;
 • висновки.
 1. Цілі маркетингу:
 • стосовно запитів споживачів;
 • стосовно продажу (обсяг продажу, частка ринку та ін.).
 1. Cтратегія маркетингу:
 • вибір цільових сегментів ринку;
 • позиціювання;
 • рішення щодо асортименту і номенклатури;
 • рішення стосовно ціни;
 • стратегія щодо конкретних ринків.
 1. Програми маркетингу (з товару, цін, розподілення, комунікацій).
 2. Контроль і коректування маркетингу;
 • алгоритм, структура, оргструктура, інформація.
 1. Бюджет маркетингу (загальна сума з розподіленням за підрозділами)
 2. Додаткові матеріали:
 • тактика дій в разі непередбачених обставин, альтернативні стратегії, звіти та аналіз діяльності підрозділів маркетингу.